Сапалы аударма

Сапалы аударма

Ұсынылатын қызметтердің сапасын жұмысымыздың маңызды факторларының бірі деп есептейміз және жұмыстардың сапалы орындалуын бір жағынан әріптестікке тартылатын аудармашыларды тексеру және мұқият іріктеу жолымен, екінші жағынан әр тапсырыстың сапалы орындалуын бақылау жолымен жүзеге асырамыз.

Біздің аудармашыларымыздың барлығы нақты тақырып бойынша үлкен тәжірибелері бар. Мәтін аудармасы жасалғаннан кейін міндетті түрде редактор тексереді. Аудармаларды міндетті екі кезеңді тексерудің мұндай жүйесі бізге жазбаша аударманы жоғары сапада жасауға мүмкіндік береді.

Тапсырыс берушілердің қалауына қарай біздің аудармашылардың деңгейін тексеруге және көрсетілетін қызметтің сапасына көз жеткізуге мүмкіндік беретін тегін тесттік аудармалар жасаймыз.

Осындай жоғары талаптар біздің ауызша аудармашыларымызға да қойылады.  Іскерлік келіссөздер, конференциялар немесе өнімдер таныстырылымының сәттілігі ауызша аудармашының жұмысына, байланыс жасау қабілетіне, жағдайға тез бейімделуіне байланысты болмақ.

Түсіндіктер жабық