Медициналық аударма

 
 

«A-Translation» аударма агенттігінде мұндай тапсырыстарды медициналық білімі бар, қатаң іріктеуден өткен аудармашылар жасайды. Қажеттілігіне қарай біз нағыз мамандар кеңесін пайдаланамыз.

Біздің компания көрсететін медициналық аударма қамтиды:

  • Медициналық қондырғылар мен жабдықтар құжаттамасы (пайдалану бойынша нұсқаулық, жіктеме, сертификаттар, каталогтар, патенттер, лицензиялар және т.б.);
  • Фармацевтикалық құжаттама (емдік препараттардың тіркеу құжаттамасы, қолдану бойынша нұсқаулық, емдік препараттардың сапасын бақылау бойынша нормативтік құжаттар, фармацевтикалық өнімдердің сертификаттары, клиникалық зерттеулер және емдік препараттарды сынау бойынша құжаттар және т.б.).
  • Медициналық құжаттама (амбулаторлық карталар, эпикриздер, зерттеулер нәтижесі, мамандар қорытындысы, ауру тарихының үзінділері, анықтамалар, сырқат парағы, емделушілеерге арналған жадынама, операциялар хаттамасы, медициналық сақтандыру полисі, патологоанатомиялық қорытынды және т.б.);
  • Тексерулер қортындысының аудармасы;
  • Медициналық қондырғы нұсқаулығының аудармасы;
  • Биотехнология, косметология, ветеринария саласының және т.б. аудармалары.

Медициналық аударма жұмысы аяқталғаннан кейін біздің мамандар оны беттей алады, яғни тапсырыс берушінің қалауына қарай аударылған мәтінге белгілі бір безендіру жұмысын жасай алады.