Техникалық аударма

 
 

Сапалы техникалық аудармаларда детальдерге мұқият көңіл бөлінеді. Мәтінді алдын ала оқу кезінде мамандандырылған терминология бөлініп, талданады, сондай-ақ стильдік бағыты мен жұмыс көлемі анықталады. Содан кейін материалдың тікелей түсіндіру кезеңі басталып, міндетті түрде редакцияланып, лингвистикалық құрылымы мұқият тексеріледі.

Бейінді терминдер аудармасы келесі әдістерді қолданып жасалуы мүмкін:

  • тілдік баламаларды іздеу;
  • жаңа сөз тіркесін жасау;
  • семантикалық калькалау;
  • құрылымдық калькалау;
  • кірме сөздер әдісімен;
  • лексикалық трансформацияны пайдалану арқылы.